Kondensator vəya bobin olan bütün elektirik sistemlerinin reaktiv gücə ehtiyacı vardır. Kondensatorlu sistemlərin qabaqcıl reaktiv gücü istifadə edərkən , bobinli sistemlər isə geri reaktiv sistemi çəkir. Geri reaktiv güc bunlardır. Asenkron maşınlar , Bobinlər, Endüksiyon peçləri , Ark peçləri , Fluoresan lampa balastları , Havai xətləri , Qaynaq maşınları , Neon lampa transfarmatorları,  Redresorlər , Sodyum və Civə buxarlı lampa balastları və Transfarmatorlar.