Kompensasiya sistemi alman texnologiyasi olaraq

mərkəziləşdirilmiş sistemli kondisionerlərdə (chiller),

elektrik qazanxanalarda, su nasoslarının elektrik

mühərriklərində, zavodlarda, fabriklərdə və başqa istehsal

sahələrində quraşdırılır.

Kompensasiya sistemi reaktiv enerjisini elektrik asinxiron

mühərriklərindən alır.

Elektrik enerjisi ilə işə salınan avadanlıqlarda, elektrik

mühərriklərində və elektrik stansiyalarına qədər olan kabel

xəttlərindəki elektrik itkisinin qarşısını alır.

Elektrik kabel xəttlərində elektrik enerjisindən yaranan

istilik enerjisini aradan qaldırır.

Elektrik mühərriklərinin qoşulması və işə salınması zamanı

enerjinin sabit qalmasına yardım edir

Enerji kompensasiya sisteminə qoşulduqdan sonra bütün

elektrik mühərriklərinin, qoruyucuların, başlıqların və

avtomatların işləmə müddəti gözə çarpacaq dərəcədə artır.

İşə salma zamanı generatorlarda əlavə yükü azaldır və

avadanlığın sakit işləməsini təmin edir.

Elektrik kompensasiya sistemi gərginliyi 370 V-dan 380 V-

ta qədər artırma qabiliyyətinə malikdir.

Amperajı 15%-dən 35%-ə qədər aşağı sala bilir.

Amplitudanı 0.75-dən 0.99-a qədər artırır.

Müxtəlif növ yüksək gərginlikli mühərriklərin eyni zamanda

çalışmasını təmin edir və transformatora düşən gücü

azaldır.

Bizim şirkətin istifadə etdiyi elektrik ehtiyat hissələri

Almaniya və Türkiyə (Schneider, Siemens, Entes) istehsalı

olub 130,000 saat işləmə qabiliyyətinə malikdir.

Şirkətimiz tərəfindən quraşdırılan bütün elektrik

avadanlıqlarına 12 ay zəmanət verilir.