Reaktiv enerji istifadəsində işə yaramayan enerji olaraq bilinir

Reaktiv enerjiyə faydasız demək yanlışdır.

Reaktiv enerji olmasaydı elektirik alıcıları işləməzdi.

Reaktiv enerjidən lazımı qədər istifadə etmək lazımdır. Artığı isə faydasız işə yaramayan gücdən başqa birşey deyil.

Reaktiv enerji iki yerə ayrılır.

  1. Enduktiv enerji (Bobinli alıcılardan qaynaqlanır )
  2. Kapasitif enerji ( Kondansator , yeraltı kabellər, UPS kimi alıcılardan qaynaqlanır )

Endüktiv pozitiv reaktiv enerji olaraq hesablarsaq , kapasitifi negatif reaktiv enerji olaraq görmək olar

Eyni miqdarda endüktif və kapasitif yükü üstüstə əlavə edərsək reaktiv yük ləğv olar