Daş – Çınqıl İstehsalı; Enerji Keyfiyyəti Problemləri

Problem:

24 Saat çalışan istehsalat sahəsində iri həcimli mühərriklərin uzun start müddəti (120 – 140 sn), senxron işləyən mühərriklərin arasında balanssızlıq, davamlı və təhlükəli səviyyədə gərginlik balanssızlığı (360V – 440V arası), transformator həcminin lazımı qədər olmasına baxmayaraq yüksək səviyəli isinmə və yüksək səsli çalışma, kompensator qurğularının olmasına baxmayaraq yüksək miqdarda (70%) induktiv reaktiv enerji və balanssız kompensasiya. Bütün bu faktorlar nəticəsində ortaya çıxan lazımı səviyyədən artıq enerji sərfiyyatı, istehsalat prosesində dayanmalar və istehsalat həcminin azalması, mühərrikli cihazların daha tez `yaşlanması` və köməkçi avadanlıqların tez-tez sıradan çıxması.

Analiz və Diaqnoz:

Transformatordan ən kiçik mühərrikə qədər bütün sahələrdə harmonika, reaktiv enerji, gərginlik, güc və güc tələbi analizləri aparıldı. Analizlər əl tipi enerji keyfiyyəti ölçmə cihazı və sabit portativ sayğac oxuyucusu vasitəsi ilə həyata keçirildi. Nəticə olaraq;

  • Kompensator qurğusunun təmir edilməsinə
  • Analiz nəticələrinə görə lazımı sahələrdə lokal kompnsasiya qurğusu quraşdırılmasına
  • Transformator gərginlik pilləsinin 2 səviyyə aşağı salınmasına
  • İş prosesinin davamlı izlənməsinə və online monitoring sisteminin quraşdırılmasına qərar verildi.

Nəticə:

İri həcimli mühərriklərin uzun start müddəti 120 – 140 sn dən 15 – 30 saniyəyə düşürüldü, senxron işləyən mühərriklərin arasında balanssızlıq aradan qaldırıldı, davamlı və təhlükəli səviyyədə gərginlik balanssızlığı normal səviyyəyə gətirildi (380V – 410V arası), transformatorda isinmə və yüksək səsli çalışma böyük ölçüdə azaldıldı, reaktiv enerji istifadəsi 70% dən 15% ə endirildi. Bütün bu faktorlar nəticəsində enerji sərfiyyatı ortalama 12% azaldı, müştəri üçün ən əhəmiyyətlisi olan; istehsalat prosesində dayanmalar aradan qaldırıldı və istehsalat həcmi artdı. Online monitorinqi və alarm sistemi nəticəsində enerji şəbəkəsi və istehsalat prosesi daimi nəzarət altında saxlanılmaqdadır.

Read More

İçməli Su istehsalı və qablaşdırılması – Resurs çatışmamazlığı və yüksək sərfiyyat

Problem:

İçməli su məhsulları istehsalı sahəsində fəaliyyət göstərən müəssəsədə mövcud transformatorun lazımı gücdə olmasına baxmayaraq; istehsalat sahəsindəki cihazların ən az yarısı elektrik enerjisi resusrsu çatışmamazlığına görə növbəli olaraq fəaliyyət göstərmək məcburiyətində qalır. İstehsalat tutumu günlük 4000 ton olmasına baxmayaraq, günlük istehsalat həcmi 2000 ton üzərinə çıxmır. Xüsusi ilə pik saatlarında istehsalat dayanır, əsəs cihazlardan olan mərkəzi kompressor tez tez sıradan çıxır və davamlı olaraq nəzarət altında saxlanılması lazım gəlir. Elektrik şəbəkəsindəki bilinməyən problemlər nəticəsində digər köməkçi avadanlıqlar da tez tez sıradan çıxır. Ötürücü xətlərdə yüksək dərəcədə isinmə, ümumi gərginlik azalması və bütün mühərriklərdə yüksək səsli çalışma görülür.

Analiz və Diaqnoz:

Bütün sahələrdə harmonika, reaktiv enerji, gərginlik, güc və güc tələbi analizləri aparıldı. Şəbəkədə yüksək müqdarda gərginlik azalması, fazalar arasında güc fərqi, tənzimləyicidən qaynaqlı sərfiyyat problemi, yüksək miqdarda reaktiv enerji istifadəsi təsbit edildi. Yüksək gücdəki mərkəzi kompressorun problemlərin digər köməkçı kompressorlara və avadamlıqlara təsir ettiyi təsbit edildi. Tənzimləyici testlərində fazalardan birinin qismən siradan çıxdığı və bu problemin bütün şəbəkəyə artaraq yayıldığı təsbit edildi. Analizlər əl tipi enerji keyfiyyəti ölçmə cihazı vasitəsi ilə həyata keçirildi. Nəticə olaraq;

  • Tənzimləyicinin təmir edilməsinə,
  • Əsas paylayıcı qoşuntularının yenidən dzayn edilməsinə,
  • Analiz nəticələrinə görə lazımı sahələrdə lokal kompnsasiya qurğusu quraşdırılmasına qərar verildi.

Nəticə:

Tənzimləyici təmir edilərək fazalar arası fərq tənzimləndi, lokal kompensator qurğusu quraşdırıldıqdan sonra ümumi amperaj 35% azaldı və gərginlik 380V – 400V arasında stabilləşərək davamlı işləmə prosesi təmin edildi. Amperajın azalmasına görə eyni transformator üzərində ikinci istehsalat xətti işə salındı və istehsalat həcmi günlük 2000 ton-dan 3800-tona çıxarıldı. Reaktiv enerji istifadəsi aktiv enerjiyə nisbətən 25% ə qədər endirildi. Bütün bu faktorlar nəticəsində enerji sərfiyyatı ortalama 13% azaldı, müştəri üçün ən əhəmiyyətlisi olan; istehsalat prosesində dayanmalar aradan qaldırıldı və transformator sisteminə davamlı nəzarət etmə məcburiyyəti aradan qaldırıldı.

Read More

Qablaşdırılmış Süd İstehsalı – Enerji Resursları Problemi

Problem:

Qablaşdırılmış süd məhsulları istehsalı sahəsində fəaliyyət göstərən, günlük 20 ton süd emal etmə qabiliyyətinə malik istehsalat sahəsində; mərkəzi soyuducu sisteminin əsas çilleri gün ərzində 2 – 4 saat fəaliyyətini dayandırır. Bu da nəticə olaraq xammalın istifadəyə yararsız vəziyətə gəlməsinə və ümumi istehsalat prosesinin dayanmasına səbəb olur. Xüsusi ilə enerji tələbinin yüksək olduğu pik saatlarında orta və böyük həcimli mühərrəklərin fəaliyyətinin tamamilə dayanması və ötürücü xətlərin isinməsi müşahidə olunur. Müəssəsənin fəalyyətinin davam edə bilməsi üçün müəssisəyə aid olan iki ədəd transformator davamlı nəzarət altında saxlanılır və həddindən artıq yük tələbində yük mənbəələri tez tez dəyişdirilir.

Analiz və Diaqnoz:

Transformatordan başlayaraq ən kiçik mühərrikə qədər bütün sahələrdə harmonika, reaktiv enerji, gərginlik, güc və güc tələbi analizləri aparıldı. Şəbəkədə yüksək miqdarda reaktiv enerji istifadəsi təsbit edildi. Çillerlərin dayanmasının reaktiv enerjidən qaynaqlanan amperaj yüksəlməsi və gərginlik düşməsi nəticəsində baş verdiyi görüldü. Analizlər əl tipi enerji keyfiyyəti ölçmə cihazı və sabit portativ sayğac oxuyucusu vasitəsi ilə həyata keçirildi. Nəticə olaraq;

  • Analiz nəticələrinə görə lazımı sahələrdə lokal kompnsasiya qurğusu quraşdırılmasına
  • İş prosesinin davamlı izlənməsinə və nəticələrə görə ikinci fəaliyyət planı hazırlanmasına qərar verildi.

Nəticə:

Lokal kompensator qurğusu quraşdırıldıqdan sonra ümumi amperaj 30% azaldı və gərginlik 380V – 400V arasında stabilləşərək davamlı işləmə prosesi təmin edildi. Amperajın azalmasına görə planlanan ikinci fəalyyət olaraq xidmət edən 2 transformatordan biri söndürüldü və ehtiyat transformatoru olaraq ayarlandı. Transformatorda isinmə və yüksək səsli çalışma böyük ölçüdə azaldıldı, reaktiv enerji istifadəsi aktiv enerjiyə nisbətən 20% ə qədər endirildi. Bütün bu faktorlar nəticəsində enerji sərfiyyatı ortalama 15% azaldı, müştəri üçün ən əhəmiyyətlisi olan; istehsalat prosesində dayanmalar aradan qaldırıldı və transformator sisteminə davamlı nəzarət etmə məcburiyyəti aradan qaldırıldı.

Read More