Reaktiv gücə ehtiyacı olan yüklər nələrdir ?

Kondensator vəya bobin olan bütün elektirik sistemlerinin reaktiv gücə ehtiyacı vardır. Kondensatorlu sistemlərin qabaqcıl reaktiv gücü istifadə edərkən , bobinli sistemlər isə geri reaktiv sistemi çəkir. Geri reaktiv güc bunlardır. Asenkron maşınlar , Bobinlər, Endüksiyon peçləri , Ark peçləri , Fluoresan lampa balastları , Havai xətləri , Qaynaq maşınları , Neon lampa transfarmatorları,  Redresorlər , Sodyum və Civə buxarlı lampa balastları və Transfarmatorlar.

Read More

NİYƏ KOMPENSASİYA QURAŞDIRILMALIDIR ?

İstifadə etdiyimiz enerjinin iki birləşəni vardır. Bunlar aktiv və reaktiv birləşənlərdir.

Bu iki birləşəndən istifadə edə bildiyimiz isə aktiv birləşəndir. Cihazlarmımızın işləyə bilməsi üçün aktiv birləşənə ehtiyacımz var.  Reaktiv gücü isə boşa gedən bir enerji kimi düşünmək mümkündür. Ofislərimizdə istifadə etdiyimiz bir çox cihaz reaktiv gücü özünə çəkir. Enerji sistemlərindən çəkilən bu gün bir sıra maddi problemlərə yol aça bilir. Buna görədə çox ölkələrdə kompensasiya məcburi hala gətirilmişdir ( Türkiyə, Ukranya, Almanya  vs..).  Hesablanmış miqdarın xaricində çəkilən reaktiv enerji səbəbi ilə elektirik qəbzlərinə reaktiv borc yansımaqdadır.  Həm enerji itirilməsinin qarşısını almaq həmdə mövcud enerjinin daha artıq istifadəçiyə ötürülməsi üçün kompensasiya sisteminin quraşdırılması məsləhət görülür.

Read More

REAKTİV ENERJİ NƏDİR ?

Reaktiv enerji istifadəsində işə yaramayan enerji olaraq bilinir

Reaktiv enerjiyə faydasız demək yanlışdır.

Reaktiv enerji olmasaydı elektirik alıcıları işləməzdi.

Reaktiv enerjidən lazımı qədər istifadə etmək lazımdır. Artığı isə faydasız işə yaramayan gücdən başqa birşey deyil.

Reaktiv enerji iki yerə ayrılır.

  1. Enduktiv enerji (Bobinli alıcılardan qaynaqlanır )
  2. Kapasitif enerji ( Kondansator , yeraltı kabellər, UPS kimi alıcılardan qaynaqlanır )

Endüktiv pozitiv reaktiv enerji olaraq hesablarsaq , kapasitifi negatif reaktiv enerji olaraq görmək olar

Eyni miqdarda endüktif və kapasitif yükü üstüstə əlavə edərsək reaktiv yük ləğv olar

Read More

KOMPENSASİYA SİSTEMİ NƏDİR?

Kompensasiya sistemi alman texnologiyasi olaraq

mərkəziləşdirilmiş sistemli kondisionerlərdə (chiller),

elektrik qazanxanalarda, su nasoslarının elektrik

mühərriklərində, zavodlarda, fabriklərdə və başqa istehsal

sahələrində quraşdırılır.

Kompensasiya sistemi reaktiv enerjisini elektrik asinxiron

mühərriklərindən alır.

Elektrik enerjisi ilə işə salınan avadanlıqlarda, elektrik

mühərriklərində və elektrik stansiyalarına qədər olan kabel

xəttlərindəki elektrik itkisinin qarşısını alır.

Elektrik kabel xəttlərində elektrik enerjisindən yaranan

istilik enerjisini aradan qaldırır.

Elektrik mühərriklərinin qoşulması və işə salınması zamanı

enerjinin sabit qalmasına yardım edir

Enerji kompensasiya sisteminə qoşulduqdan sonra bütün

elektrik mühərriklərinin, qoruyucuların, başlıqların və

avtomatların işləmə müddəti gözə çarpacaq dərəcədə artır.

İşə salma zamanı generatorlarda əlavə yükü azaldır və

avadanlığın sakit işləməsini təmin edir.

Elektrik kompensasiya sistemi gərginliyi 370 V-dan 380 V-

ta qədər artırma qabiliyyətinə malikdir.

Amperajı 15%-dən 35%-ə qədər aşağı sala bilir.

Amplitudanı 0.75-dən 0.99-a qədər artırır.

Müxtəlif növ yüksək gərginlikli mühərriklərin eyni zamanda

çalışmasını təmin edir və transformatora düşən gücü

azaldır.

Bizim şirkətin istifadə etdiyi elektrik ehtiyat hissələri

Almaniya və Türkiyə (Schneider, Siemens, Entes) istehsalı

olub 130,000 saat işləmə qabiliyyətinə malikdir.

Şirkətimiz tərəfindən quraşdırılan bütün elektrik

avadanlıqlarına 12 ay zəmanət verilir.

Read More