Şəbəkədə güc itkisinə səbəb olur. Elektirik şəbəkəsində istehsal və paylama sisteminəgüc itməsinə səbəb olar. Gücün azalmasına və  daşınan gücün sərhədləndiyi daşınma xətlərində daşınma sürətinin azalmasına səbəb olur.